THÔNG ĐIỆP NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Anh Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ SunAD luôn tâm niệm và định hướng hoạt động của công ty : Cố gắng, nhiệt thành với khách hàng, sang tạo trong công việc sẽ tạo ra giá trị tuyệt vời cho hiện tại và tương lai.